Dịch vụ

Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn vận hành

Thực hiện tiến trình lắp đặt hệ thống máy móc, các thiết bị cơ khí và hướng dẫn vận hành.

     Phòng Kinh Doanh:
                           *  Hữu Lực 
                           0908 548 498
                           *  Huỳnh Trầm
                           0935 771 707
     Phòng Vật Tư:
                            *  Hùng Cường
                            0933 056 662
     Phòng KH Sản xuất:
                            *  Thu Thủy
                            038 708 4868


Thiết kế website doanh nghiệp tại Digalaxy.com