Thông tin

Tầm quan trọng của nguồn nhân lực

03:29 | 20/11/2018


Công ty coi công tác nhân lực là mắt xích quan trọng nhất trong việc nâng cao  chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của Công ty:

           ·        Bố trí đúng người vào từng công việc. Những người chưa đáp ứng đòi hỏi của công việc phải được đào tạo lại hoặc thay thế.

           ·        Phải làm cho mỗi nhân viên hiểu rõ Công ty trông chờ gì ở họ và hiểu rõ tầm quan trọng trong công tác của họ đối với Công ty.

           ·        Hồ sơ về nhân sự, bao gồm cả hồ sơ về đào tạo phải được duy trì, cập nhật và phải được sử dụng trong công tác quản lý.

           ·        Khuyến khích và ưu đãi những nhân viên có năng xuất làm việc cao, có tinh thần trách nhiệm và gắn bó với Công ty. Các tin khác
     Phòng Kinh Doanh:
                           *  Hữu Lực 
                           0908 548 498
                           *  Huỳnh Trầm
                           0935 771 707
     Phòng Vật Tư:
                            *  Hùng Cường
                            0933 056 662
     Phòng KH Sản xuất:
                            *  Thu Thủy
                            038 708 4868


Thiết kế website doanh nghiệp tại Digalaxy.com