Sản phẩm

Đối trọng trong Cụm bưng thép

10:59 | 01/01/2018

 
Đối trọng trong cụm Bưng thép của Công ty TNHH Thép SAMI NA
Các tin khác
     Phòng Kinh Doanh:
                           *  Hữu Lực 
                           0908 548 498
                           *  Huỳnh Trầm
                           0935 771 707
     Phòng Vật Tư:
                            *  Hùng Cường
                            0933 056 662
     Phòng KH Sản xuất:
                            *  Thu Thủy
                            038 708 4868


Thiết kế website doanh nghiệp tại Digalaxy.com